img

اشتراک بخر

img

ویدئوها رو نگاه کن

img

خودتو ارزیابی کن

خرید اشتراک فرانسه‌گرام

پلن یک ماهه

200,000 تومان

بدون تخفیف

برای خرید اشتراک به وب سایت نزدیکتر مراجعه کنید
پلن سه ماهه

600,000 تومان

بدون تخفیف

برای خرید اشتراک به وب سایت نزدیکتر مراجعه کنید
پلن یک ساله

2,400,000 تومان

بدون تخفیف

برای خرید اشتراک به وب سایت نزدیکتر مراجعه کنید

آخرین مقالات فرانسه گرام

دسته بندیها

گرامر

6 دوره آموزشی

خواندن

1 دوره آموزشی

نوشتن

0 دوره آموزشی

صحبت کردن

1 دوره آموزشی

چهار مهارت

4 دوره آموزشی

شنیداری

0 دوره آموزشی

لغت

1 دوره آموزشی