img

سرباز مصطفی شالچی

درباره من

در فرصتی دیگر درباره خودم می نویسم.

مدال های من

هنوز مدالی دریافت نکرده ام.