• نویسندهمصطفی شالچی
  • 11 آبان 1400
  • گرامر

کتاب Réussir le DELF

کتاب Réussir le DELF
کتاب Réussir le DELF که توسط انتشارات DIDIER FLE منتشر شده است، مناسب نوجوانان و بزرگسالان است. هدف کتاب‌های مجموعه Réussir le DELF / DALF آماده‌سازی برای آزمون‌های کتبی و شفاهی این ۶ سطح (DELF A1 تا DALF C2) است: - ارائه کلی از هر رویداد و اهداف آن، - توصیه‌های روش شناختی برای مقابله صحیح با هر نوع تمرین، - تمرینات آماده‌سازی و تمرینات استاندارد با کلید پاسخ آنها، - نمونه‌هایی از تست‌های کامل با مقیاس نمره‌گذاری و پاسخ. این کتاب توسط کمیسیون ملی DELF و DALF CIEP de Sèvres طراحی شده است که تست‌ها را طراحی می‌کنند. بنابراین این کتاب‌های آموزشی، مطابقت کاملی با این آزمون‌ها دارند.  

ویژگی‌های کتاب Réussir le DELF

  • این کتاب شامل یک سی‌دی برای تمرین صحبت کردن است.
  • برای کمک به شما: ارائه تست‌ها و توصیه‌های روش شناختی
  • برای آموزش: فعالیت‌های آموزشی و یادگیری مختلف مطابق با هر سطح
  • خودارزیابی که به شما کمک می‌کند پیشرفت‌های انجام شده و بخش‌هایی که هنوز نیاز است برای آن‌ها تلاش کنید را ببینید
  • پرونده‌ای برای کسب یا غنی‌تر کردن دانش اجتماعی - فرهنگی خود از کشور فرانسه
  • یک مدرک سفید

:Structure

:Dans cet ouvrage qui comprend un CD pour s'entraîner à l'oral, vous trouverez

Pour vous aider: une présentation des épreuves et des conseils méthodologiques

Pour vous entraîner: des activités d'apprentissage variées correspondant aux descripteurs du chaque niveau

Une autoévaluation qui vous aide à constater les progrès réalisés et les efforts encore à fournir

Un dossier pour acquérir ou approfondir vos connaissances socio-culturelles de la France

Une épreuve blanche


* فایل‌ دانلود کتاب Réussir le DELF Prim سطح A1.1

دانلود کتاب دانش آموز دانلود فایل‌های صوتی کتاب

* فایل‌ دانلود کتاب Réussir le DELF سطح A2

دانلود کتاب دانش آموز دانلود فایل‌های صوتی کتاب

* فایل‌ دانلود کتاب Réussir le DELF سطح B1

دانلود کتاب دانش آموز دانلود فایل‌های صوتی کتاب

* فایل‌ دانلود کتاب Réussir le DELF سطح B2

دانلود کتاب دانش آموز دانلود فایل‌های صوتی کتاب

* فایل‌ دانلود کتاب Réussir le DALF سطح C1/C2

دانلود کتاب دانش آموز دانلود فایل‌های صوتی کتاب

در بخش دانلود منابع آموزش زبان فرانسه در سایت فرانسه‌گرام می‌توانید کتاب‌های بیشتری برای دانلود پیدا کنید و با عضویت در سایت به بزرگترین منابع آموزشی زبان فرانسه به فارسی دسترسی داشته باشید.
برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)