• نویسندهمصطفی شالچی
  • 23 آبان 1400
  • گرامر

کتاب Nouveau Rond-Point

کتاب Nouveau Rond-Point
کتاب Nouveau Rond-Point، یکی از روش‌های یادگیری زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجی (FLE) است که در انتشارات Maison des Langues چاپ شده است و مناسب برای بزرگسالان است.  

ویژگی‌های کتاب Nouveau Rond-Point

  • ارائه روشن و جامع از محتوای دستور زبان و تکالیف که در هر فصل باید انجام شود
  • ۱۲ درس سازماندهی شده در ۵ صفحه دوتایی که به تدریج منابع دستور زبان لازم برای یادگیری برقراری ارتباط را فراهم می‌کند
  • ارائه روش‌هایی برای بهبود استقلال دانش‌آموز در یادگیری
  • فعالیت‌ها و مطالب مختلفی که دانش یادگیرنده از زبان فرانسوی و فرهنگ روزمره فرانسوی زبانان را افزایش می‌دهد
  • فعالیت‌های ایده‌آل برای به دست آوردن سریع مفاهیم دستور زبان و واژگان لازم برای تحقق تکالیف نهایی

!Découvrez la méthode qui a révolutionné l’enseignement du FLE

Le Livre de l’élève + CD audio de Nouveau Rond-Point 1 est un composant de la collection Nouveau Rond-Point, une méthode FLE de référence pour les adultes

Une présentation claire des objectifs, du contenu grammatical et de la tâche à réaliser pour chaque unité - Douze unités organisées en 5 doubles pages qui apportent progressivement les ressources grammaticales nécessaires à la communication - Des stratégies pour favoriser l’autonomie de l’apprenant - Des activités et des documents variés qui permettent une sensibilisation à la langue française et à la culture francophone du quotidien - Des activités idéales pour acquérir rapidement les notions de grammaire et de lexique nécessaires à la réalisation des tâches finales - Des renvois systématiques vers les Activités 2.0 : des tâches complémentaires en ligne -


* فایل‌ دانلود کتاب Nouveau Rond-Point سطح A1/A2

دانلود کتاب دانش‌آموز (Méthode de français) دانلود فایل‌های صوتی کتاب

* فایل‌ دانلود کتاب Nouveau Rond-Point سطح B1

دانلود کتاب دانش‌آموز (Méthode de français) دانلود فایل‌های صوتی کتاب
در بخش دانلود منابع آموزش زبان فرانسه در سایت فرانسه‌گرام می‌توانید کتاب‌های بیشتری برای دانلود پیدا کنید و با عضویت در سایت به بزرگترین منابع آموزشی زبان فرانسه به فارسی دسترسی داشته باشید.
برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)