• نویسندهمصطفی شالچی
 • 22 آبان 1400
 • گرامر

منفی کردن فعل در زبان فرانسه

منفی کردن فعل در زبان فرانسه
در اپیزود هفدهم پادکست فرانسه‌گرام، نحوه منفی کردن فعل در زبان فرانسه را باهم بررسی می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید در زبان فرانسه همه فعل‌ها صرف می‌شود، پس باید یاد بگیریم که چطور این فعل‌ها را در حالت منفی نیز صرف کنیم.

نحوه منفی کردن فعل در زبان فرانسه

در زبان فرانسه منفی‌ساز دو قسمتی است. یعنی یک قسمت قبل از فعل صرف شده می‌آید (ne) و یک قسمت بعد از فعل صرف شده (pas) و این تفاوت زبان فرانسه با دیگر زبان‌هاست. نکته: pas شکل عمومی قسمت دوم منفی‌ساز است و مدل‌های دیگری هم داریم که معانی خاصی دارند مانند هرگز، هیچی و ... که در آینده آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. بریم مثال‌های مختلف ببینیم:
من فرانسوی صحبت نمی‌کنم / Je ne parle pas français من فرانسوی صحبت می‌کنم / Je parle français
من فرانسوی نیستم / Je ne suis pas français من فرانسوی هستم / Je suis français

 • با هم صرف فعل parler به معنی صحبت کردن را به عنوان فعلی از گروه اول در حالت مثبت و منفی ببینیم. صرف فعل Parler:

  Parler ------------------------- Je parle Tu parles Il/Elle parle Nous parlons Vous parlez Ils/Elles parlent

  صرف فعل Parler در حالت منفی:

  Ne pas + Parler ---------------------------------------- Je ne parle pas Tu ne parles pas Il/Elle ne parle pas Nous ne parlons pas Vous ne parlez pas Ils/Elles ne parlent pas

   
 • مثال بعدی فعل regarder به معنی نگاه کردن، باز از گروه اول در حالت مثبت و منفی را ببینیم. صرف فعل Regarder:

  Regarder -------------------------------- Je regarde Tu regardes Il/Elle regarde Nous regardons Vous regardez Ils/Elles regardent

  صرف فعل Regarder در حالت منفی:

  Ne pas + Regarder ------------------------------------------------ Je ne regarde pas Tu ne regardes pas Il/Elle ne regarde pas Nous ne regardons pas Vous ne regardez pas Ils/Elles ne regardent pas

   
 • بعضی از فعل‌ها که با حرف صدادار شروع می‌شوند، در بخش اول منفی ساز به جای ne باید از 'n استفاده کرد. صرف فعل Aimer (به معنی دوست داشتن):

  Aimer --------------------------- J'aime Tu aimes Il/Elle aime Nous aimons Vous aimez Ils/Elles aiment

  صرف فعل Aimer در حالت منفی:

  Ne pas + Aimer ------------------------------------ Je n'aime pas Tu n'aimes pas Il/Elle n'aime pas Nous n'aimons pas Vous n'aimez pas Ils/Elles n'aiment pas

   
 • فعل Être به معنی بودن را به عنوان فعل مهم بعدی را باهم بررسی می‌کنیم صرف فعل Être:

  Être ----------------------------- Je suis Tu es Il/Elle est Nous sommes Vous êtes Ils/Elles sont

  صرف فعل Être در حالت منفی:

  Ne pas + Être ---------------------------------------- Je ne suis pas Tu n'es pas Il/Elle n'est pas Nous ne sommes pas Vous n'êtes pas Ils/Elles ne sont pas

   
 • فعل بعدی Avoir به معنی داشتن صرف فعل Avoir:

  Avoir -------------------------- J'ai Tu as Il/Elle a Nous avons Vous avez Ils/Elles ont

  صرف فعل Avoir در حالت منفی:

  Ne pas + Avoir -------------------------------------- Je n'ai pas Tu n'as pas Il/Elle n'a pas Nous n'avons pas Vous n'avez pas Ils/Elles n'ont pas

   
 • فعل Comprendre به معنی فهمیدن یا متوجه شدن، یکی دیگر از افعال مهم و پرکاربرد که جزو افعال گروه سوم است را باهم بررسی می‌کنیم صرف فعل Comprendre:

  Comprendre -------------------------------- Je comprends Tu comprends Il/Elle comprend Nous comprenons Vous comprenez Ils/Elles comprennent

  صرف فعل Comprendre در حالت منفی:

  Ne pas + Comprendre ---------------------------------------------- Je ne comprends pas Tu ne comprends pas Il/Elle ne comprend pas Nous ne comprenons pas Vous ne comprenez pas Ils/Elles ne comprennent pas

   
 • فعل Savoir به معنی دانستن، فعل مهم بعدی صرف فعل Savoir:

  Savoir --------------------------- Je sais Tu sais Il/Elle sait Nous savons Vous savez Ils/Elles savent

  صرف فعل Savoir در حالت منفی:

  Ne pas + Savoir ----------------------------------------- Je ne sais pas Tu ne sais pas Il/Elle ne sait pas Nous ne savons pas Vous ne savez pas Ils/Elles ne savent pas

تماشای ویدئو در یوتیوب:

برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)