صفت‌های پرسشی در زبان فرانسه

صفت‌های پرسشی در زبان فرانسه
در درس بیستم پادکست فرانسه‌گرام، ادامه جملات پرسشی را باهم بررسی می‌کنیم. در نوشته‌های قبلی پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز در زبان فرانسه را باهم بررسی کردیم و در ادامه نگاهی به صفت‌های پرسشی در زبان فرانسه می‌اندازیم.

صفت‌های پرسشی در زبان فرانسه

می‌دانیم که همیشه برای یک صفت باید یک اسم نیز داشته باشیم زیرا صفت یک اسم را در واقع توصیف می‌کند. مثلا اگر بخواهیم بگوییم "چه کتابی؟"، باید بگوییم "?Quel livre" یا "چه خانه‌ای؟" می‌گوییم "?Quelle maison". با توجه به مهم بودن تطابق صفت با اسم، ما اشکال متفاوتی از صفت‌های پرسشی داریم، یعنی صفت‌ها نیز بر اساس مذکر، مونث، مفرد یا جمع بودن اسم تغییر می‌کنند. در اکثر مواقع در تلفظ آن‌ها تفاوتی وجود ندارد و فقط باید در نوشتار دقت کنیم:  
  • حالت مفرد مذکر / Quel

شما چه سنی دارید؟ / ?Quel âge avez-vous? / Quel âge est-ce que vous avez? / Vous avez quel âge

  • حالت جمع مذکر / Quels

چه میوه‌هایی میخرید؟ / ?Quels fruits achetez-vous? / Quels fruits est-ce que vous achetez? / Vous achetez quels fruits

  • حالت مفرد مونث / Quelle

چه رنگی را دوست داری؟ / ?Quelle couleur aimes-tu?/Quelle couleur est-ce que tu aimes?/Tu aimes quelle couleur

  • حالت جمع مونث / Quelles

چه کلاس‌هایی دارید؟ / ?Quelles classes avez-vous? / Quelles classes est-ce que vous avez? / Vous avez quelles classes

 

صفت‌های پرسشی در صورت وجود فعل être

در حالتی که فعل être داریم، به دلیل خاص بودن این فعل، دیگر نحوه استفاده از صفت‌های پرسشی به صورت بالا نیست و فعل être ما بین صفت پرسشی و اسم قرار می‌گیرد و quel دیگر به اسم نمی‌چسبد. مثال:

?Quel est votre numéro de téléphone

نکته ۱: دقت کنید که همچنان در این حالت صفت پرسشی Quel باید با اسم که در جمله بالا numéro است باید مطابقت کند و در نتیجه به فرم مذکر مفرد آمده است.   نکته ۲: توجه کنید در این حالت دیگر ۳ مدل برای سوال پرسیدن مانند قسمت قبل نداریم و فقط سوال را به یک صورت می‌توانیم مطرح کنیم. مثال‌های بیشتر:

رنگ‌های مورد علاقه شما چیست؟ / ?Quelle est votre couleur préférée

موزیک مورد علاقه شما چیست؟ / ?Quelle est votre musique préférée

کشور مورد علاقه شما کدام است؟ / ?Quel est votre pays préféré

گروه‌های موسیقی مورد علاقه شما چیست؟ / ?Quels sont vos groupes de musique préférés

  برای پرسیدن اطلاعات شخصی یک نفر بسیار از این حالت یعنی استفاده از صفت‌های پرسشی در جملات و مکالمات روزمره استفاده می‌کنیم. مثلا:

شماره تلفن شما چیست؟ / ?Quel est votre numéro de téléphone

آدرس ایمیل شما چیست؟ / ?Quel est votre adresse électronique

سن شما چقدر است؟ / ?Quel est votre âge

ملیت شما چیست؟ / ?Quelle est votre nationalité

آدرس شما چیست؟ / ?Quel est votre adresse

اهل کدام کشور هستید؟ / ?Quel est votre pays

ماشینتون کدام است؟ / ?Quelle est votre voiture

تماشای ویدئو در یوتیوب:

برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)