گرامر فرانسه سطح A1 بصورت یکجا

گرامر فرانسه سطح A1 بصورت یکجا
رفقا من تصمیم گرفتم توی این ویدئو تمام مباحث گرامر فرانسه سطح آ یک رو بصورت یکجا براتون توضیح بدم. من تمامی این موارد گرامر فرانسوی رو قبلا بصورت جداگانه درس دادم ولی گفتم شاید بد نباشه همه رو بصورت یکجا مرور کنم تا اگر مشکلی هست برطرف شه. من سعی می‌کنم به صورت خلاصه توی زمانی که داریم دربارهٔ تک تک موارد گرامری صحبت کنم. مثال بزنم تا خوب متوجه شید. ویدئو رو می‌تونید در یوتوب یا در زیر مشاهده کنید.   مثال‌های داخل ویدئو رو می‌تونید در زیر مشاهده کنید:

La grammaire A1

Jan 4, 2022  

Le présent de l’indicatif - l’état, description

Je regarde la télévision.

J’ai 35 ans.

J’aime le chocolat.

Quelques verbes usuels : être / avoir / faire / s’appeler

Être

Je suis

Tu es

Il, elle est

Nous sommes

Vous êtes

Ils, elles sont

Je suis professeur.

Je suis iranien.

Je suis afghan.

Avoir

J’ai

Tu as

Il, elle a

Nous avons

Vous avez

Ils, elles ont

J’ai 35 ans.

J’ai un fils.

J’ai une voiture.

Faire

Je fais

Tu fais

Il, elle fait

Nous faisons

Vous faites

Ils, elles font

Je fais du piano.

Je fais du jardinage.

S’appeler

Je m’appelle

Tu t’appelles

Il, elle s’appelle

Nous nous appelons

Vous vous appelez

Ils, elles s’appellent

Quelques verbes à une base (er) : habiter / travailler / parler

Habiter

Radical : habit

Terminaisons : e, es, e, ons, ez, ent

J’habite

Tu habites

Il, elle habite

Nous habitons

Vous habitez

Ils, elle habitent

J’habite à Téhéran.

Travailler

Radical : travail

Je travaille

Tu travailles

Il, elle travaille

Nous travaillons

Vous travaillez

Ils, elles travaillent

Je travaille dans un bureau.

Parler

Radical, base : parl

Je parle

Tu parles

Il, elle parle

Nous parlons

Vous parlez

Ils, elles parlent

Je parle français.

Je parle à mon père.

Le verbe comprendre (je/vous)

Je comprends

Vous comprenez

Je comprends le français.

Vous comprenez l’anglais ?

Le conditionnel de politesse “je voudrais”

Je voudrais un café.

Je voudrais un thé.

Les pronoms personnels sujet

Je

Tu

il , elle

Nous

Vous

Ils, elles

Les pronoms toniques

Moi

Toi

Lui, elle

Nous

Vous

Eux, elles

Et toi ?

Et vous ?

Et lui ?

J’aime le café.

Moi, j’aime le café.

Elle aime le chocolat.

Elle, elle aime le chocolat.

Il adore le cinéma.

Lui, il adore le cinéma.

La phrase interrogative simple : les trois formes

Intonation : Vous êtes étudiant ?

Est-ce que : Est-ce que vous êtes étudiant ?

Inversion : Êtes-vous étudiant ?

Les formes interrogatives est-ce que / qu'est-ce que

Est-ce que vous êtes iranien ?

Est-ce que vous êtes afghan ?

Est-ce que vous parlez français ?

Qu’est-ce que tu fais ?

Qu’est-ce que tu lis ?

Qu’est-ce que tu dis ?

Quelques pronoms interrogatifs : où / quand / combien

 • Vous travaillez où ?
 • Où est-ce que vous travaillez ?
 • Où travaillez-vous ?
 • Vous partez quand ?
 • Quand est-ce que vous partez ?
 • Quand partez-vous ?
 • Vous avez combien de pommes ?
 • Combien de pommes est-ce que vous avez ?
 • Combien de pommes avez-vous ?

Les adjectifs interrogatifs (quel)

 1. s. Quel livre
 2. s. Quelle nationalité
 3. pl. Quels livres
 4. pl. Quelles villes

Quelle est votre nationalité ?

Quel est votre âge ?

Quel est votre pays d’origine ?

Quelle est votre profession ?

Quelle est votre adresse ?

Quelles langues parlez-vous ?

Les présentateurs (C’est / voilà )

C’est mon ami. Il est étudiant.

Voilà ma femme. Elle est iranienne.

Les articles définis / les articles indéfinis

Les articles définis

Le, l’

La, l’

Les

J’aime la tour Eiffel.

Je marche dans la rue Enghelab.

J’adore le sport.

Donne-moi les livres de Victor Hugo.

Les articles indéfinis

Un

Une

Des

Je vois une tour.

Je voudrais lire un livre.

Je vais acheter des livres.

L’article “zéro” : être + profession

Je suis un professeur.

Je suis professeur.

Je suis étudiant.

Je suis ingénieur.

Les nombres cardinaux

Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt

Trente

Quarante

Cinquante

Soixante

Vingt et un

Vingt-deux

Vingt-trois

Vingt-quatre

Vingt-cinq

Vingt-six

Vingt-sept

Vingt-huit

Vingt-neuf

60+11

60+19

Soixante et onze

Soixante-douze

Soixante-treize

Soixante-quatorze

Soixante-quinze

80 : quatre-vingts

Quatre-vingt-un

90 : (80+10)

Quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze

Cent

200 Deux cents

180 Cent quatre-vingt

Mille

1400 Mille quatre cents

2022 Deux mille vingt-deux

Les adjectifs démonstratifs

 1. s. Ce, cet
 2. s. Cette
 3. Pl. Ces

Masculin :

Ce livre, ce portable

Cet homme

Féminin :

Cette maison

Cette université

Pl. :

Ces étudiants, ces livres

L’accord masculin / féminin ; singulier / pluriel

Il est étudiant.

Elle est étudiante.

Ils sont étudiants.

Elles sont étudiantes.

Il est beau.

Elle est belle.

Ils sont beaux.

Elles sont belles.

L'accord des adjectifs de nationalité

Il est français.

Elle est française.

Il est iranien.

Elle est iranienne.

Il est afghan.

Elle est afghane.

Il est suisse.

Elle est suisse.

Il est belge.

Elle est belge.

Les phrases affirmatives et négatives.

La phrase négative : ne … pas

Je suis professeur.

Je travaille dans un bureau.

Je ne suis pas professeur.

Je ne travaille pas dans un bureau.

Vous êtes iranien.

Vous n' êtes pas iranien.

Je comprends français.

Je ne comprends pas français.

Vous comprenez français ?

Vous ne comprenez pas français ?

Le complément du nom avec “de” - l’appartenance

C’est le livre de mon ami.

C’est la maison de mes parents.

Les adjectifs possessifs

masculin féminin pluriel
moi Mon père Ma mère Mes parents
toi Ton père Ta mère Tes parents
Lui, elle Son père Sa mère Ses parents
nous Notre père Notre mère Nos parents
vous Votre père Votre mère Vos parents
Ils, elles Leur père Leur mère Leurs parents

Université

Ma université

Mon université.

Les articles partitifs (du, de la, de l’… )

Je bois du café.

Je bois du thé.

Je bois de l’eau.

Je mange du chocolat.

Je mange du pizza.

Je mange de la soupe.

Quelques adverbes de quantité (un peu, beaucoup)

La quantité indéterminée (du / de la / des)

La quantité déterminée (un peu de / beaucoup de / pas de )

Je mange du chocolat, je mange de la soupe. J’achète des fruits.

Je mange un peu de chocolat.

Je mange beaucoup de chocolat.

Je ne mange pas de chocolat.

Je bois beaucoup de thé.

Je bois un peu de thé.

Je ne bois pas de thé.

Je cours beaucoup.

Je comprends un peu.

La localisation spatiale : venir de / habiter à, au, en, pays ou ville

J’habite à Paris.

J’habite en France.

J’habite en Suisse.

J’habite au Canada.

J’habite au Sénégal.

J’habite enIran.

J’habite en Afghanistan.

J’habite aux États-Unis.

De

Je viens de Téhéran.

Je viens de France.

Je viens d’Afghanistan.

Je viens du Maroc.

Je viens du Canada.

La localisation temporelle : quelques adverbe de temps (maintenant, ce matin, demain )

Maintenant, je vous explique la grammaire.

Qu’est-ce que tu fais maintenant ?

Ce matin, je travaille dans la maison.

Demain, je vais au bureau.

L’expression du moment : préposition + date, mois, saison, année

Je commence mon travail le 14 février.

Je vais au voyage en août 2020.

Je me suis marié en 2011.

Au printemps

En été

En automne

En hiver

Quelques articulateurs du discours : et / ou / alors

J’aime le chocolat et le café.

Je bois du thé ou du café.

Je suis fatigué, alors je vais à la maison.

Je vais à Paris et je visite le Musée du Louvre.

برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)