نسبت‌های خانوادگی در زبان فرانسه

نسبت‌های خانوادگی در زبان فرانسه
در اپیزود دوازدهم پادکست فرانسه‌گرام، نسبت‌های خانوادگی در زبان فرانسه را باهم بررسی می‌کنیم.

در مقاله پیش راجع به صفات ملکی در زبان فرانسه صحبت کردیم. در این قسمت بررسی بیشتری بر روی نسبت‌های خانوادگی نزدیک خواهیم داشت. قبل از آن بهتر است مقاله قبلی را مطالعه کنید.

 

نسبت‌های خانوادگی در زبان فرانسه قبل از ازدواج

 • از پدر و مادر شروع می‌کنیم:
  پدر و مادر Les parents
  پدر و مادر ِ من Mes parents
   
 • برای پدر باید بگوییم:
  پدر Le père
  پدر ِ من Mon père
   
 • و برای مادر:
  مادر La mère
  مادر ِ من Ma mère
   
 • خواهر و برادر نیز به این صورت است:
  برادر / برادر ِ من Le frère / Mon frère
  خواهر / خواهر ِ من La sœur / Ma sœur
   
 • فرزندان در زبان فرانسه:
  فرزندان / فرزندان ِ من Les enfants / Mes enfants
  پسر ِ من Mon fils
  دختر / دختر ِ من La fille / Ma fille
   
 • عموزاده، عمه‌زاده، خاله‌زاده و دایی‌زاده در زبان فرانسه به دو بخش تقسیم می‌شود، پسر یا دختر. پس بستگی به این ندارد که بچه خاله باشد یا عمو، به مونث یا مذکر بودن او برمی‌گردد:
  پسر دایی/خاله/عمو/عمه ِ من Mon cousin
  دختر دایی/خاله/عمو/عمه ِ من Ma cousine
   
 • پدربزرگ و مادربزرگ در زبان فرانسه:
  پدربزرگ و مادربزرگ / پدربزرگ و مادربزرگ ِ من Les grands-parents / Mes grands-parents
  پدربزرگ / پدربزرگ ِ من Le grand-père / Mon grand-père
  مادربزرگ / مادربزرگ ِ من La grand-mère / Ma grand-mère
   
 • برای گفتن نوه در زبان فرانسه، مانند قسمت دخترعمو و پسردایی و ...، جنسیت نوه مهم است، نه اینکه بچه دخترتان باشد یا پسرتان، پس:
  نوه‌ها / نوهای من Les petits enfants / Mes petits enfants
  نوه (جنسیت پسر) / نوه ِ من (جنسیت پسر) Le petit fils / Mon petit fils
  نوه (جنسیت دختر) / نوه ِ من (جنسیت دختر) La petite fille / Ma petite fille
   
 • برای گفتن همسر در زبان فرانسه:
  شوهر / شوهر ِ من Le mari / Mon mari
  زن / زنم La femme / Ma femme
   
 • عمو / دایی و عمه / خاله در زبان فرانسه به این صورت است:
  عمو یا دایی / عمو یا دایی ِ من L'oncle / Mon oncle
  عمه یا خاله / عمه یا خاله ِ من La tante / Ma tante
   
 • برای گفتن بچه خواهر یا برادر نیز مانند قسمت‌های قبلی، جنسیت خود بچه مهم است، پس:
  بچه خواهر یا برادر (جنسیت پسر) / بچه خواهر یا برادر ِ من (جنسیت پسر) Le neveu / Mon neveu
  بچه خواهر یا برادر (جنسیت دختر) / بچه خواهر یا برادر ِ من (جنسیت دختر) La nièce / Ma nièce
 

نسبت‌های خانوادگی در زبان فرانسه بعد از ازدواج

برای بیان نسبت‌های خانوادگی همسر، تقریبا تمام مثال‌هایی که در بالا دیدیم وجود دارند و فقط کافی‌ست پیشوند مناسب به آن اضافه کنید. برای افرادی که جنسیت مذکر دارند، مانند پدر، پدربزرگ، برادر و ... همسر beau اضافه می‌کنیم و برای مادر، مادربزرگ، خواهر و ... همسر belle اضافه می‌کنیم که هردو به معنی زیبا می‌باشند. با هم چند مثال در زیر می‌بینیم:
بردار شوهر یا برادر زن ِ من Mon beau-frère
مادر شوهر یا مادر زن ِ من Ma belle-mère
پدر شوهر یا پدر زن ِ من Mon beau-père
پدر و مادر همسر ِ من Mes beaux-parents
خانواده همسر ِ من Ma belle-famille
 

تماشای ویدئو در یوتوب:

برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)