• نویسندهمصطفی شالچی
  • 24 شهریور 1400
  • گرامر

آدرس به زبان فرانسه

آدرس به زبان فرانسه
برای بیان آدرس به زبان فرانسه می‌تونیم از فعل habiter به معنای ساکن بودن استفاده کنیم. این فعل گروه اوله و صرف فعلش رو جلسهٔ قبل توضیح دادیم. برای یادآوری توجه شما رو به صرف فعل habiter جلب می‌کنم  

صرف فعل Habiter

Habiter

j'habite

tu habites

il, elle habite

nous habitons

vous habitez

ils, elles habitent

بیان آدرس به زبان فرانسه

برای گفتن پلاک خونه فقط همون عدد رو می‌گیم، مثلا من در پلاک 10 خیابان گاندی زندگی می‌کنم.

J’habite 10, rue Ghandi.

به کوچهٔ خیلی باریک Allée می‌گویند به کوچه‌های معمولی و خیابان‌ها با عرض کم Rue می‌گوییم و به خیابان‌های بزرگ Avenue می‌گوییم.   برای گفتن مثالی از آدرس:

J’habite 10 rue Pierre, avenue Révolution.

من در پلاک ده کوچهٔ پییر، خیابان رولوسیون ساکن هستم.

J’habite 10 rue Pierre, boulevard Saint-Michel à Paris, en France.

من در پلاک ده کوچهٔ پیر، بولوار سن میشل در پاریس، در فرانسه زندگی می‌کنم.   برای شهر از حرف اضافهٔ à استفاده می‌کنیم برای کشورها حرف‌اضافهٔ مختلف استفاده می‌کنیم که بعدا توضیح خواهیم داد ولی برای کشورهایی که با حرف صدادار شروع می‌شوند یا در آخر e دارند از حرف اضافهٔ en استفاده می‌کنیم.
  • à Téhéran, en Iran
  • à Paris, en France
  • À Kabul, en Afghanistan
برای پرسیدن آدرس از سئوال زیر استفاده می‌کنیم:

Quelle est votre adresse?

J’habite 10 rue Pierre, boulevard Saint-Michel, à Paris, en France.

Autoroute : بزرگراه Place : میدانی که در آن انسان‌های می‌توانند راه بروند Rond-point : میدانی که دور آن خودروها در حرکت هستند   برای پرسیدن کد پستی سئوال زیر را می‌پرسیم

Quel est votre code postal?

C’est le 16000.

تماشای ویدئو در یوتوب:

برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)