کسب امتیاز در فرانسه‌گرام

کسب امتیاز - فرانسه‌گرام

فرانسه یاد بگیرید و امتیاز کسب کنید

هر قدر وقت بیشتری رو با سایت فرانسه‌گرام سپری کنی و بیشتر یاد بگیری، امتیازهای بیشتری کسب می‌کنی!

به تناسب روزهایی که به سایت سر می‌زنی، ویدئوهایی که می‌بینی، کامنت‌هایی که می‌ذاری و خیلی چیزهای دیگه امتیاز کسب می‌کنی و می‌تونی برای ثبت‌نام‌های بعدی از این امتیازها به عنوان تخفیف استفاده کنی!

چطور امتیاز بگیریم؟

کسب امتیاز - فرانسه‌گرام
کسب امتیاز - فرانسه‌گرام

تبدیل امتیاز به کد تخفیف !

باید اول ثبت نام کنید